Simplerinvoicing

Veelgestelde vragen

Welke aanbieder van Simplerinvoicing moet ik kiezen?

U kunt zelf kiezen bij welke erkende aanbieder u Simplerinvoicing wilt afnemen. U vindt hier een overzicht van alle aanbieders.

Welke partijen maken gebruik van Simplerinvoicing?

Veel boekhoudpakketten ondersteunen e-factureren via Simplerinvoicing of zijn bezig met de implementatie. Bekijk of uw softwarepakket in het participantenoverzicht staat. overzicht van participanten

Kan ik facturen versturen naar de Nederlandse overheid met Simplerinvoicing

Ja, vanaf heden u via uw ERP pakket, e-facturatie dienstverlener of accounting software facturen sturen naar de Nederlandse overheid, mits deze Simplerinvoicing aanbiedt.

Is het mogelijk om toegang te krijgen tot de documentatie van Simplerinvoicing?

Ja, voor meer informatie vul ons contactformulier in.

Wat zijn de doelen voor dit jaar?

  • Uitrol van Simplerinvoicing naar de belangrijkste ERP- / accountingsoftware en e-facturatiedienstverleners.
  • Toevoegen van andere documenten naast factureren, waaronder de purchase order.
  • Toevoegen van informatie over de status van de e-factuur.

Wie beheert Simplerinvoicing?

Simplerinvoicing wordt beheerd door de Stichting Simplerinvoicing. Deze stichting heeft tot doel het stimuleren van e-factureren door een standaard beschikbaar te stellen voor de e-factuur en voor gerelateerde documenten. In die rol participeren we op strategisch niveau en voeren we diverse operationele taken uit voor de Stichting Simplerinvoicing. Simplerinvoicing wordt geadviseerd door een raad van participanten, toezicht wordt gehouden door het bestuur en door de raad van toezicht.

Wat is Simplerinvoicing?

Simplerinvoicing is een netwerk van samenwerkende software en e-facturatie dienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatie diensten mogelijk maakt. Kortom: iedereen kan straks vanuit zijn ERP / accounting software of e-facturatie dienstverlener facturen sturen naar ieder ander.

Wat is het doel van Simplerinvoicing?

Simplerinvoicing beoogt dat elk bedrijf facturen kunnen versturen naar consumenten, het midden en klein bedrijf en grote corporates. Dit allemaal met de visie om elektronisch factureren voor iedereen toegankelijk te maken.

Is Simplerinvoicing een e-facturatie dienstverlener?

Nee. Simplerinvoicing is een stelsel van afspraken tussen e-facturatie platforms, die het mogelijk maakt om facturen uit te wisselen tussen deze partijen. Simplerinvoicing is geen eigen platform. Je kunt Simplerinvoicing het beste vergelijken met het SMTP protocol in email, en uw ERP pakket / e-facturatie dienstverlener als een email service provider.

Welke partijen kunnen onderling elektronische facturen uitwisselen?

Iedere persoon en elk bedrijf, onafhankelijk van de grootte, de industrie, of de sector kan met een druk op de knop gebruik maken van Simplerinvoicing en een factuur sturen naar wie je maar wilt, uitgaande dat zijn ERP pakket / accounting software of e-facturatie dienst meedoet met Simplerinvoicing.

Ik wil simpel facturen kunnen ontvangen / verzenden. Hoe kan ik gebruik gaan maken van Simplerinvoicing?

Door je aan te sluiten bij een van de partijen die momenteel in het netwerk aanwezig zijn. Ook zou je naar je eigen software of factuur dienstverlener kunnen gaan om aan te geven dat je gebruik wilt maken van het Simplerinvoicing netwerk. Zij kunnen zich dan aansluiten bij het netwerk, zodat al hun gebruikers dan ook toegang krijgen tot alle andere gebruikers in Simplerinvoicing.

Wat is de rol van de overheid in Simplerinvoicing?

In Simplerinvoicing vervult de overheid de rol van gebruiker. Dit houdt in dat de overheid elektronische facturen kan ontvangen via Simplerinvoicing.

Kan ik E-facturen sturen naar de Rijksoverheid via Simplerinvoicing?

Ja, u kunt via Simplerinvoicing facturen aan de Rijksoverheid sturen. Alle Rijksoverheidsorganisaties zijn in staat e-facturen te ontvangen en staan in onderstaande lijst vermeld met het corresponderende Organisatie Identificatie Nummer (OIN). Voor correcte routering en verwerking dient u dit OIN altijd te vermelden op de factuur.

[Organisatieonderdelen Rijk met OIN ten behoeve van e-facturatie]