Simplerinvoicing

Actueel

Nieuwe SETU factuurstandaard compliant aan Europese norm

Van de factuurstandaard is een nieuwe versie gepubliceerd De belangrijkste wijziging is dat deze versie volledig compliant is met de in 2017 gepubliceerde Europese norm voor e-factureren (EN 16931) en met de sector overstijgende afspraken van het Standaardisatieplatform e-factureren

Vacature – Lid van de Raad van Toezicht SimplerInvoicing (onbezoldigd)

Stichting Simplerinvocing bestaat 4 jaar. Opgericht op initiatief van Ministerie van EZ, met 3 jaar subsidie. De stichting heeft als doel e-business tussen bedrijven, overheden en particulieren te bevorderen door het opzetten en beheren van een afsprakenstelsel voor het uitwisselen van elektronische facturen en andere zakelijke documenten tussen particulieren, bedrijven en overheden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Simplerinvoicing en SIDN beëindigen samenwerking

Stichting Simplerinvoicing en SIDN hebben besloten om hun samenwerking per 1 juli te beëindigen. In de afgelopen 4 jaar hebben zij succesvol gezamenlijk gewerkt aan het stimuleren van de invoering en adoptie van elektronisch factureren in Nederland.

Page 2 of 2 Previous