Rijksoverheid kan e-facturen ontvangen in het Simplerinvoicing formaat (SI-UBL)

Home / Actueel / Rijksoverheid kan e-facturen ontvangen in het Simplerinvoicing formaat (SI-UBL)

In de afgelopen periode is aangetoond dat elektronische facturen (e-facturen) van leveranciers via het Simplerinvoicing netwerk probleemloos ontvangen kunnen worden door de Rijksoverheid. Het belang daarvan voor leveranciers is dat nu naast de bestaande voorzieningen Digipoort en het leveranciersportaal van de Rijksoverheid ook e-facturen ingediend kunnen worden vanuit (boekhoud)software pakketten die meedoen met het Simplerinvoicing netwerk. Doordat de Rijksoverheid aansluit bij de zogenaamde SI-UBL standaard stimuleert de overheid niet alleen het e-factureren richting zichzelf, maar geeft ze ook een impuls aan e-factureren tussen bedrijven onderling.

Daarin is de Nederlandse situatie uniek. Waar in omliggende landen de overheid vaak een eigen standaard ontwikkelt en deze aan het bedrijfsleven oplegt, heeft de Nederlandse Rijksoverheid ervoor gekozen om de UBL standaard te omarmen. De daarvan afgeleide SI-UBL standaard waarmee via het Simplerinvoicing netwerk de Rijksoverheid bereikt kan worden, komt bovendien voort uit de Europees gehanteerde standaard (PEPPOL). Zodoende is ook internationale uitwisseling van e-facturen geborgd.

In de afgelopen maanden heeft de Rijksoverheid gewerkt aan het activeren van een aantal leveranciers via het Simplerinvoicing netwerk. Deze leveranciers zijn gevraagd facturen voortaan elektronisch te sturen via Simplerinvoicing, vanuit hun eigen (boekhoud)software. Een aantal van deze leveranciers e-factureren al of zijn bezig met de implementatie, waaronder Managementboek.nl:

“Ik ben enthousiast over het initiatief: de Simplerinvoicing standaard is uitgebreid genoeg en tegelijk eenvoudig genoeg om te implementeren. En gezien de ervaringen in het voortraject ben ik optimistisch over het realiseren van de aansluiting en hoop dat de Simplerinvoicing standaard breed omarmd zal worden.” – Kees Visser, Managementboek.nl.

E-factureren naar de Rijksoverheid is niet nieuw: de Rijksoverheid kan al sinds 2011 e-facturen ontvangen via Digipoort, respectievelijk Digiinkoop en ontving in 2016 al 42% van al haar facturen elektronisch. Deze kanalen zullen in 2017 blijven bestaan, evenals het leveranciersportaal dat desgewenst door kleine leveranciers gebruikt kan worden om handmatig (e-)-facturen in te voeren. Bedrijven die een Digipoort en/of Digiinkoop koppeling hebben, kunnen van deze kanalen gebruik blijven maken.

Over Simplerinvoicing
Stichting Simplerinvoicing is een door marktpartijen en de Nederlandse overheid gezamenlijk geïnitieerde community. Leidende Europese e-facturatie- en accountingsoftwareleveranciers zijn participant. Gemeenschappelijk doel is het streven naar massa-adoptie van e-factureren volgens de Europese standaard. Simplerinvoicing verbindt de wereld van accountingsoftware en e-facturatiedienstverleners met één standaard, uitgewisseld via e-mail of via een veilig transportprotocol (PEPPOL). Deze standaard maakt het mogelijk om elektronische facturen te verzenden en ontvangen met het eigen systeem, zonder aanpassingen. SIDN is beheerder van het Simplerinvoicing afsprakenstelsel. Voor een volledig overzicht van e-facturatie dienstverleners en ERP pakketten die gebruik maken van Simplerinvoicing zie get.simplerinvoicing.org