Sterke groei Simplerinvoicing

Home / Actueel / Sterke groei Simplerinvoicing

In de afgelopen zes maanden is het gebruik van de Simplerinvoicing standaard voor elektronische facturatie sterk gestegen. Waren er aan het begin van het jaar 200 bedrijven die Simplerinvoicing (FULL) gebruikten voor hun elektronische facturatie, inmiddels zijn dat er ruim 2.600. Per maand worden er zo’n 200.000 facturen verstuurd met behulp van Simplerinvoicing.

De verwachting is dat dit aantal komende maanden nog sneller zal groeien nu de Rijksoverheid e-factureren per 1 januari 2017 verplicht stelt voor leveranciers.

SMP201606

Simplerinvoicing is een netwerk van samenwerkende software- en e-facturatiedienstverleners die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatiediensten mogelijk maakt. Kortom: iedereen kan straks vanuit zijn ERP/accountingsoftware of via zijn e-facturatiedienstverlener facturen sturen naar ieder ander bedrijf. SIDN is sinds 2015 als beheerder betrokken bij Simplerinvoicing. In die rol participeren we op strategisch niveau en voeren we diverse operationele taken uit voor de Stichting Simplerinvoicing.