Simplerinvoicing en Energie eFactuur bundelen krachten in standaard voor e-facturatie

Home / Actueel / Simplerinvoicing en Energie eFactuur bundelen krachten in standaard voor e-facturatie

De samenwerkende partijen uit de Nederlandse energiesector hebben in de afgelopen periode een e-factuur definitie ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Voor het uitwisselformaat (XML) is gekozen om aan te sluiten bij de Simplerinvoicing UBL-standaard. Hiermee wordt het elektronisch verwerken van energierekeningen voor zakelijke gebruikers direct een stuk eenvoudiger. Tegelijkertijd bevat de e-factuur ook alle specifieke informatie die de ontvanger van een zakelijke energienota nodig heeft.

Waarom de Energie eFactuur?
De Energie eFactuur is in eerste instantie bedoeld voor energieleveranciers, netbeheerders en meetbedrijven die leveren aan zakelijke klanten, en voor zakelijke klanten die elektronische facturen willen ontvangen. Die Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kernelementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden met een reeds bestaande standaard op dit gebied: SimplerInvoicing.

Standaard met sector specifieke factuurelementen
Voor wat betreft de standaard factuurelementen (ook wel kernfactuur genoemd) is de Energie eFactuur-UBL identiek aan de SI-UBL factuur. Naast deze kernfactuur specificeert de Energie eFactuur aanvullende elementen die voor ontvangende partijen relevant kunnen zijn voor de verwerking van de factuur. Dit geldt voor overheden, maar zeker ook voor kleine en middelgrote ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de factuurspecificatie.
Het gebruik van Energie eFactuur in het netwerk van Simplerinvoicing zorgt ervoor dat de energieleveranciers die deze nieuwe standaard gebruiken, hun facturen nu al kunnen versturen via het Simplerinvoicing-netwerk. De standaard elementen uit de kernfactuur kunnen door alle ontvangende e-facturatiedienstverlener, ERP- of administratieve software in dit netwerk automatisch worden ingelezen en verwerkt.

Belangrijke stap in adoptie e-facturatie
De keus om SI-UBL te gebruiken voor de kernfactuur maakt dat de Energie eFactuur door veel ERP-pakketten kan worden ingelezen. Voor de elementen die specifiek zijn voor de energiebranche, en dus niet in de SI-UBL kernfactuur zitten, gebruikt de Energie eFactuur een extensie: een manier om aanvullende velden op te nemen in het bericht.

Door gebruik te maken van de SI-UBL versterken de Energie eFactuur en Simplerinvoicing elkaar. De energiesector heeft een kernfactuur waarvoor al brede ondersteuning is, met behoud van de mogelijkheid om sector specifieke informatie uit te wisselen. Voor Simplerinvoicing wordt het aantal potentiele gebruikers groter.

Jaap Jan Nienhuis, manager Simplerinvoicing: “dit is een belangrijke stap, en een voorbeeld van hoe sector specifieke requirements kunnen worden ingevuld zonder dat er een nieuwe standaard wordt geïntroduceerd. Dit levert enorme voordelen voor de eindgebruikers: verzenders en ontvangers van e-facturen. De Energie E-factuur is de eerste sector specifieke factuur gebaseerd op Simplerinvoicing UBL. We verwachten dat er nog meer zullen volgen.”

Over Energie eFactuur
De Energie eFactuur is een open standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen, specifiek voor de energiesector. De standaard Energie eFactuur is ontwikkeld vóór en dóór de branche. Initiatiefnemers zijn de drie brancheverenigingen (Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland). Bij de ontwikkeling en het beheer zijn vele partijen uit de sector betrokken.

De standaard definieert de set van informatie die op een energierekening voor kan komen, welke informatie daarbij verplicht is en welke informatie optioneel is, hoe het formaat van het bericht eruit ziet en alle andere afspraken die nodig zijn om elektronisch facturen uit te wisselen. De Energie eFactuur onderscheidt zich van andere standaarden doordat deze eFactuur zich specifiek richt op energie gerelateerde producten of diensten. Hiermee is het mogelijk sectorspecifieke zaken (zoals specificatie van meterstanden) in het factuurbericht mee te nemen. Voor wat betreft alle kernelementen op een factuur (zoals een factuurnummer en factuurdatum) is de aansluiting gevonden met een reeds bestaande standaard op dit gebied: SimplerInvoicing.

Over Simplerinvoicing
Simplerinvoicing is een samenwerkingsverband van leveranciers van administratieve software en partijen gespecialiseerd in e-factureren, geïnitieerd door de overheid. Simplerinvoicing biedt een standaard die het direct uitwisselen van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatiediensten mogelijk maakt.

Simplerinvoicing heeft afspraken gemaakt om het bereik groter te maken en om te gaan met de grote verscheidenheid aan technische oplossingen op het gebied van e-factureren. Het is een 4-partijenmodel. Daardoor kan de verzender (partij 1) een e-factuur verzenden, zonder iets te hoeven weten van technische mogelijkheden van de ontvanger (partij 4). Noodzakelijke conversieslagen of het slechten van technische drempels vindt plaats op basis van de afspraken die zijn gemaakt door leveranciers aangesloten bij Simplerinvoicing: door het softwarepakket of door een of meerdere tussenliggende dienstverleners  (de partijen 3 en 4). Er zijn diverse Nederlandse en internationale partijen betrokken bij Simplerinvoicing, zowel uit de hoek van administratieve software als dienstverleners e-factureren. Er is gebruik gemaakt van de al bestaande Europese infrastructuur van Open PEPPOL, waardoor ook bedrijven uit andere lidstaten gemakkelijk kunnen aansluiten op het netwerk of zelfs al zijn aangesloten. Simplerinvoicing is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.