Simplerinvoicing helpt Coppa bij het versneld activeren van leveranciers

Home / Actueel / Simplerinvoicing helpt Coppa bij het versneld activeren van leveranciers

Saxenburgh_logo_kleinDe Saxenburgh Groep is een groep van zorginstanties in het Vechtdal, waaronder een ziekenhuis, verschillende verzorgingshuizen en aanverwante zorginstanties. De groep heeft in totaal ruim 1.000 leveranciers met een factuurvolume van 30.000 facturen per jaar.

Om de afhandeling van de inkoopprocessen en de gerelateerde documentstromen te stroomlijnen maakt de Saxenburgh Groep vanaf 2014 gebruik van de diensten van Coppa: een adviesbureau gespecialiseerd in het uitvoeren en optimaliseren van inkoopprocessen.

logo CoppaCoppa heeft als doelstelling om een state of the art inkoopproces bij de Saxenburgh Groep te realiseren. Dit wordt gedaan door het Purchase to Pay proces volledig te automatiseren. Om deze doelstelling te realiseren heeft Coppa Proquro als partner in de arm genomen. Proquro is leverancier van Purchase to Pay software en sinds mei 2014 onderdeel van het Simplerinvoicing netwerk als e-facturatie dienstverlener.

De doelstelling van Coppa wordt gerealiseerd door de combinatie van vier bouwstenen:
1.    Overstap op Simplerinvoicing enabled e-facturatie dienstverlener
2.    Informeren en opleiden van leveranciers
3.    Incentive programma leveranciers
4.    Continu monitoren en verbeteren proces

Door een gestructureerde en radicale aanpak, met Simplerinvoicing als enabler, heeft Coppa de eerste stappen gezet richting een volledig geautomatiseerde verwerking van facturen. Dit heeft ertoe geleid dat 17% van alle facturen nu digitaal binnenkomen. De komende maanden zullen andere leveranciers worden geactiveerd.

Bas Bouwman – partner en oprichter van Coppa: “Simplerinvoicing helpt Coppa bij het versneld activeren van leveranciers: leveranciers kunnen met hun eigen e-facturatie dienstverlener snel starten met het aanleveren van e-facturen in een constante en hoge kwaliteit XML.”